Termenii și condițiile de utilizare

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE ESTE NECESARĂ CITIREA ȘI ACCEPTAREA ÎN TOTALITATE A ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE PRESUPUNE ACCEPTAREA INTEGRALĂ A ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI WWW.DIGITAL–CLINICS.COM

Dacă nu sunteți eligibil sau nu acceptați condițiile de utilizare, atunci nu aveți permisiunea de a accesa website-ul sau de a-i utiliza serviciile.

rugăm să consultați și politica de confidențialitate Digital-Clinics.com ce conține o descriere a practicilor și politicilor noastre de confidențialitate, inclusiv modul în care colectăm și gestionăm datele dvs. personale.

Definirea unor termeni

Digital-Clinics.com este proprietatea S.C Daikichi SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social in orașul Săcele, județul Brașov, str. Preot Petru Leuca 25, CUI 40224937, număr de ordine la Registru Comerțului J8/2826/2018

Utilizator / Pacient – orice persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani care vizitează, accesează, se înregistrează pe website și care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, confirmă că a solicitat și și-a dat acordul să primească serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul platformei Digital-Clinics.com conform clauzelor specifice menționate pe website în secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Contul Utilizatorului / Pacientului – Secțiunea platformei denumită “Contul Meu” este un produs dezvoltat și administrat de către Daikichi SRL în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția datelor persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

Website / Platformă – spațiu online găzduit la adresa web www.Digital-Clinics.com și subdomeniile acesteia.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Servicii, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Digital Clinics.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Daikichi SRL și Utilizator / Pacient, fără prezența fizică simultană a Daikichi SRL și a Utilizatorului / Pacientului.

Conținut

·        Toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, prin aceasta înțelegându-se fără a se limita la acestea texte, imagini, baze de date, servicii, logo-uri, reclame, s.a.

·        Conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor / Pacienților de către Digital Clinics prin mijloace electronice și / sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

·        Orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat / colaborator al Digital Clinics Utilizatorului / Pacientui, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

·        Informații legate de serviciile și / sau tarifele practicate de Digital Clinics într-o anumită perioadă;
Date referitoare la Digital Clinics, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Consultația – Examinare a unui pacient de către un medic pentru diagnosticarea unei probleme de sănătate, acordarea unor sfaturi medicale și / sau indicarea tratamentului.

·        Utilizatorul / Pacientul se poate programa la Consultațiile dorite prin accesarea programului medicilor care este afișat pe website-ul Digital-Clinics.com

·        Prin confirmarea programării Consultației, Utilizatorul / Pacientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de programare, sunt corecte, complete și adevărate la data programării Consultației.

·        Prin confirmarea programării Consultației Utilizatorul / Pacientul consimte că Digital Clinics îl poate contacta, prin orice mijloc disponibil / agreat de Digital Clinics, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului / Pacientului.

·        Digital Clinics poate anula programarea Consultației Utilizatorului / Pacientului în urmă unei notificări prealabile adresate Utilizatorului / Pacientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

o   neacceptarea de către banca emitentă a cardului Utilizator / Pacientui, a tranzacției, în cazul plății online;

o   invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Daikichi SRL., în cazul plății online;

o   Datele furnizate de către Utilizator / Pacient, pe website sunt incomplete și / sau incorecte;

·        Consultațiile se pot anula de către Pacient în următoarele condiții:

o       Cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea Consultației cu returnarea integrală a sumei plătite;

o       Anularea consultației între 24 și 4 ore înaintea consultației reținerea a 25% din suma plătită pentru Consultație;

o       Anularea cu mai puțin de 4 ore înainte de începerea consultației sau în cazul neprezentării la Consultare în primele 10 minute ale acesteia se reține 100% din valoarea Consultației

·        Consultațiile se reprograma de către Pacient în orice moment, cu până la 4 ore înainte de începerea consultației.

·        Consultația poate fi programată numai prin intermediul website-ului digital-clinics.com.

·        Pentru programarea Consultației se va parcurge un proces simplu, care se va finaliza cu efectuarea plății prin procesatorul de plăți Netopia.

·        După confirmarea Consultației, veți primi un email prin care vă este confirmată înregistrarea Consultației. De asemenea, după plată veți fi redirecționat automat în secțiunea Contul Meu, de unde îți veți putea administra consultațiile.

·        În cazul excepțional în care un medic anulează Consultația înainte de începerea acesteia sau Consultația nu poate avea loc din cauza unei erori tehnice, Utilizatorului / Pacientului i se va trimite un sms / e-mail în care va fi anunțat de anularea Consultației. În acest caz, banii plătiți pentru Consultație vor fi returnați integral, în contul din care s-a făcut plata, în termen de 72 de ore de la anularea Consultației.

Contul meu – secțiune care permite Utilizatorului / Pacientului să adauge Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Consultației. Utilizatorul / Pacientul va beneficia de serviciul oferit de către Digital Clinics de urmărire a Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.

Comunicare Comercială – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/ SMS/ telefonic/ mobile push/ web-push/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la servicii principale sau complementare cu cele care au fost achiziționate, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Servicii adăugate în secțiunea Contul meu”, precum și alte comunicări cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Serviciu de către Digital-Clinics Utilizatorului / Pacientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Digital Clinics.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Plata – serviciul de plată prestat de către procesatorul de plăți integrat în website, pus la dispoziția Utilizatorilor/ Pacienților prin intermediul website-ului în vederea efectuării unei plăți cu cardul on-line.

Documente contractuale

·        Prin înregistrarea unei Consultații pe webite, Utilizatorul / Pacientul este de acord cu forma de comunicare (sms sau e-mail) prin care Digital Clinics își derulează operațiunile comerciale.

·        Notificarea primită de către Utilizatorul / Pacient, după programarea Consultației are rol de informare. Această notificare se face electronic (e-mail sau sms).

·        Pentru motive justificate, Digital Clinics își rezervă dreptul de a modifica detaliile Serviciilor. Dacă acesta va modifica Servicii va anunța Utilizatorul / Pacientul la adresa de e-mail sau prin sms la numărul de telefon pus la dispoziția Digital Clinics la programarea Consultației.

·        Contractul se consideră încheiat între Digital Clinics și Utilizatorul / Pacientul în momentul primirii de către Utilizator / Pacient de la Digital Clinics, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării încheierii Consultației.

·        Documentul aferent plății va fi trimis Utilizatorului / Pacientului la cerere după finalizarea Consultației la adresa de email lăsată la înregistrarea în platformă.

·        Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Digital Clinics pe website vor sta la baza Contractului, pentru Serviciile achiziționate.

Politică de vânzare online

·        Daikichi SRL. poate publica pe website informații despre Servicii și / sau promoții practicate de către aceasta sau de către oricare alt terț cu care Daikichi SRL are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp.

·        Toate tarifele aferente Serviciilor prezentate pe website sunt exprimate fie în lei (RON) fie în euro (EUR).

·        În cazul plăților online Digital Clinics nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Utilizator / Pacient, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Utilizatorul / Pacientul.

·        Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Digital Clinics, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Dreptul la proprietate intelectuală

·        Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și /sau conținut multimedia prezentate pe website, sunt proprietatea exclusivă a Daikichi SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

·        Utilizatorului / Pacientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/ sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Daikichi SRL

·        Utilizatorul / Pacientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Termenilor și Condițiilor sau ale Politicii de Confidențialitate.

·        Niciun Conținut transmis către Utilizator / Pacient, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Daikichi SRL. și/sau al angajatului Daikichi SRL care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Politică de facturare și plăți

·        Prețurile Serviciilor afișate în cadrul site-ului digital-clinics.com sunt specificate pentru fiecare Consultație.

·        Digital Clinic va transmite, la cererea Utilizatorului / Pacientului, factură aferentă Consultației, după finalizarea Consultației.

·        Utilizatorul / Pacientul va furniza toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

·        Digital Clinics va transmite la cererea Utilizatorului / Pacientului factura aferentă Consultației exclusiv în format electronic prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată de Utilizator / Pacient la înregistrarea în platformă.

·        Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Consultației, Utilizatorului / Pacientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său

·        Optiunea pentru plată va fi activată de către Utilizator / Pacient în momentul programării unei Consultații. Utilizatorul / Pacientul își programează Consultația, alege modalitatea de plata Card de credit sau de debit, e redirecționat către pagina procesatorului de plăți Netopia, introduce datele cardului și plătește, respectiv își confirmă programarea Consultației.

·        Datele cardului de plată ale Utilizatorului / Pacientului nu vor fi accesibile Digital Clinics și nici nu vor fi stocate de către de Digital Clinics

·        Din motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul / Pacientul este sfătuit să nu rămână logat pe website și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu puternice din punct de vedere al securității (să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

Drepturi și obligații Digital Clinics

Rolul platformei Digital Clinics se limitează la a pune la dispoziție anumite informații referitoare la telemedicină și / sau la facilitarea accesului la servicii de telemedicină și servicii medicale de specialitate. Digital Clinics este independent de furnizorii de servicii medicale care vă vor furniza astfel de servicii de telemedicină prin intermediul platformei și nu este responsabil pentru actele, omisiile sau orice conținut al comunicărilor făcute de acești furnizori de servicii medicale. Digital Clinics nu se angajează în practică medicală și nici nu oferă alte servicii de sănătate.

·        Conținutul website-lui digital-clinics.com este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al reprezentanților www.digital-clinics.com. Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul website-ului. Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea materialelor specifice disponibile în acest sens destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale fiind interzisă. Daikichi SRL își rezervă dreptul de a schimba, corecta, modifica, adauga și/sau retrage prezenții termini în mod unilateral, fără a anunța în prealabil Utilizatorii. Aceste schimbări vor intră în vigoare în momentul publicării lor pe www.Digital-Clinics.com

Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteți contacta la contact@digital-clinics.com.

Din motive justificate  Digital Clinics își rezervă dreptul de a limita accesul la site sau la anumite facilități din site, de a aduce limitări ale unor IP-uri și/sau de a restricționa accesul Utilizatorului / Pacientului în vederea efectuării unei Consultații și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/ Pacienului pe website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Digital Clinics. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul / Pacientul poate contacta pe email Digital Clinics, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

Comunicarea cu Digital Clinics se poate realiza prin adresele menționate la secțiunea contactdin website. Digital Clinics are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru această.

Pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor și pentru a obține date referitoare la accesul pe website poate fi necesară furnizarea de informațîi cu caracter personal, cum ar fi email-ul și numărul de telefon.

Digital Clinics se obligă să asigure confidențialitatea vizitatorilor website-ului sau. Nu vor fi transmise către terți nici un fel de informații cu caracter personal, excepție făcând terții parteneri care asigură buna funcționare a acestui website.

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, și informații despre traficul realizat pe website.

Toate aceste informații colectate prin intermediul website-ului de către Digital Clinics au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor sale.

În funcție de numărul de programări anulate, Digital Clinics își rezervă dreptul să limiteze accesul la programări al Utilizatorului respectiv.

Drepturi și obligații Utilizator / Pacient

Utilizatorul / Pacientul se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Accesul în vederea efectuării unei Consultații ii este permis oricărui Utilizator/ Pacient cu vârsta de peste 18 ani.

Prin utilizarea platformei Digital Clinics confirmați și garantați faptul că aveți vârsta de 18 ani la data respectivei accesări.

 

Prin programarea unei Consultații pe platforma www.digital-clinics.com Utilizatorii / Pacienții își dau automat consimțământul informat pentru accesarea unui serviciu de prevenție și consiliere medicală online.

Acceptarea „Termenilor și Condițiilor” presupune exprimarea expresă și fără echivoc a consimțământului persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor în scopuri medicale și conexe.
Dacă intervine o modificare a „Termenilor ș
i Condițiilor” acceptați în prealabil, noua versiune va fi publicată la aceeași adresa web. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.

Secțiunea Contul Meu” oferă acces simplu și rapid la Consultațiile medicale prin intermediul website-ului de telemedicină www.digital-clinics.com Scopul secțiunii Contul Meu” este acela de a oferi suport prin consultații medicale pacienților pentru a-și putea evalua starea generală de sănătate. Pentru a avea acces la secțiunea Contul meu” este necesară deschiderea setarea unui cont, conform pașilor obligatorii și ghidului de acces la serviciul de telemedicină www.digital-clinics.com

Informațiile disponibile în secțiunea Contul meu” pot fi accesate numai în urma procesului de logare în secțiunea Contul meu” folosind, de fiecare dată, la fiecare logare datele de autentificare unice furnizate automatizat de website-ul www.digital-clinics.com

Daikichi SA nu își asumă nicio răspundere cu privire la orice prejudiciu pe care l-ar putea suferi Utilizatorul / Pacientul sau un terț, ca urmare a accesări secțiunii Contul meu” de către un terț.

Pentru a putea vizualiza informațiile disponibile în secțiunea Contul meu”, aveți obligația de a parcurge toți pașii procesului de setare a contului.

În calitate de utilizator al secțiunii Contul Meu” aveți obligația de a oferi datele personale adevărate, exacte şi complete pe toată perioada de valabilitate a contului dumneavoastră.

Furnizarea de informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, poate conduce la suspendarea și/sau, după caz la desființarea contului.

Copierea, publicarea și distribuirea informațiilor prezentate în secțiunea Contul Meu” către terțe persoane este interzisă. Distribuirea informației se face exclusiv pe răspunderea utilizatorului.

Daikichi SRL își rezervă dreptul de a suspenda oricând accesul la secțiunea Contul Meu”, în cazul în care există suspiciunea că terțe persoane au accesat contul sau dacă s-au încălcat Termenii și Condițiile.

Ca utilizator al secțiunii Contul Meu” Utilizatorul / Pacientul este responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea. Digital Clinics nu este răspunzător pentru pagubele directe, indirecte, accidentale, speciale rezultând din acțiunile de mai jos:

·        ștergerea unor date personale din secțiunea Contul Meu”;

·        pierderea datelor de autentificare;

·        declarații sau acțiuni ale oricărei terțe persoane în legătură cu serviciile disponibile în secțiunea Contul Meu”;

·        orice altă problema legată de serviciile și informațiile prezentate în secțiunea Contul meu”;

·        încărcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea în alt mod a conținutului pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere;

·        afișarea datelor de acces în locuri vizibile sau păstrarea acestora notate împreună sau în imediată apropiere a unui terț

Textele, grafica și imaginile din conținutul secțiunii Contul Meu” sunt proprietatea exclusivă a Digital Clinics iar folosirea neautorizată a acestora reprezintă o încălcare a legii.

Responsabilitate limitată

Daikichi SRL nu este răspunzătoare pentru situații în care medicul refuză sau nu recomandă efectuarea anumitor proceduri sau investigații, acestea efectuându-se pe riscul pacientului. De asemenea Daikichi SRL nu este raspunzătoarte pentru nici un fel de daune/ prejudicii/ pagube/ pierderi cauzate/ suferite de către Utilizatori/ Pacienți sau o terță parte în legătură cu obligațiile ce revin medicilor sau rezultând din utilizării serviciilor medicale contractate.

Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul / Pacientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau programarea unei Consultații Utilizatorul / Pacientul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile website-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul website-ului, existența la dată creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data programării Consultației.

Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor website-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor website-ului.

Termenii și Condițiile website-ului pot fi modificați oricând de către Digital Clinics, aceștia fiind opozabili Utilizatorilor/ Pacienților de la dată afișării în website. Acceptarea Termenilor și Condițiilor website-ului se confirmă prin bifarea check box-ului corespunzător din website și/sau prin programarea Consultației și/sau prin efectuarea unei plăți online. 

Comunicări comerciale

Utilizatorul / Pacientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Digital Clinics pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții,  în orice moment, după cum urmează:

·        prin modificarea setărilor din Contul meu

·        prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Digital Clinics

În urmă achiziționării unui Serviciu Digital Clinics va transmite Utilizatorului / Pacientului Comunicări Comerciale cu privire la servicii recomandate a fi utilizate împreună cu Serviciul achiziționat

Clientul/ Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate la punctul mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Digital Clinics.

De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii, Prestatorul poate folosi datele Utilizatorului / Pacientului. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetării de piață și ale sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs., transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Utilizatorul / Pacientul poate obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea Digital Clinics.

Sugestii și reclamații

Reclamațiile sau orice fel de sesizări sau sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Digital-Clinics.com și a subdomeniilor sale, sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor/ utilizatorilor/ pacienților, transmisă în format electronic pe adresa de e-mail contact@digital-clinics.com

Reclamațiile/ sesizările/ sugestiile trebuie să conțină în mod obligatoriu datele de identificare ale persoanei (nume și prenume), descrierea problemei ce face obiectul reclamației/ sugestiei/ sesizării și respectiv, cel puțin două dintre următoarele date de contact: adresă, număr de telefon, număr de fax și adresa de email.

Reclamațiile/ sesizările/ sugestiile vor fi soluționate în termen de maxim 30 de zile de la data primirii acestora iar răspunsul va fi comunicat în scris prin una dintre modalitățile de comunicare furnizate de vizitator/utilizator/pacient , conform prevederilor de mai sus.

Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

În caz de forță majoră fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese. 

Legea aplicabilă – Jurisdicția

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Digital Clinics și Utilizatori / Pacienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, prin intermediul unor mediatori, sau în cazul în care aceste variante nu dau rezultate, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din România.

Litigiul poate fi de asemenea înregistrat cu posibilitatea de a fi soluționat pe platforma Comisiei Europene de soluționare online a litigiilor: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Dacă vreo prevedere din Termeni și condiții” este considerată invalida de către forurile legale competențe, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Termeni și condiții”, acestea rămânând în vigoare. Acești Termeni și condiții” constituie în întregime un acord încheiat între Utilizator / Pacient și www.digital-clinics.com  în privința utilizării secțiunii Contul Meu”.