Politică de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate descrie politicile și practicile noastre curente cu privire la colectarea datelor personale prin intermediul platformei Digital-Clinics.com Prezenta politică de confidențialitate nu are legătură cu practicile de colectare a datelor personale, altfel decât prin intermediul internetului. Noțiunea de „date personale” cuprinde informațiile personale cu privire la identitatea Dumneavoastră, precum numele, dată nașterii, adresa de e-mail sau adresa poștală, precum și orice alte informații care va pot identifica, inclusiv informațiile legate de starea de sănătate.

Acest document este relevant pentru dumneavoastră indiferent de poziția în care vă aflați: client, partener – persoană fizică, reprezentant al unui partener – persoană juridică, solicitant al unei oferte sau persoană care ne contactează în alte scopuri (eg, în legătură cu cereri sau reclamații), fost/ actual/ potențial angajat, intern, vizitator al site-ului nostru, etc

Pentru a asigura furnizarea serviciilor oferite precum și pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor și a obține date referitoare la accesul pe website-ul Digital-Clinics.com este necesară furnizarea de informații cu caracter personal, cum ar fi e-mail-ul și numărul de telefon. Aceste informații pot fi folosite pentru a transmite și alte informații despre serviciile platformei.

Digital-Clinics.com se obligă să asigure confidențialitatea vizitatorilor website-ului. Nu vor fi transmise către terți nici un fel de informații cu caracter personal, excepție făcând companiile din grupul nostru, persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi sau pentru alte companii din grupul nostru în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, funcționarea eficientă a platformei de servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul resurselor umane) precum și alți terți parteneri care asigura bună funcționare a acestei platforme si ne ajută sa vă oferim servicii îmbunătățite.

Acest website utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, și informații despre traficul realizat pe site-ul nostru.

Toate aceste informații colectate prin intermediul website-ului de către Digital-Clinics au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor sale.

Tipul de date colectate

Daikichi SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate direct de dumneavoastră.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi în scopuri specifice și numai dacă prelucrarea este necesară pentru furnizarea serviciilor, dacă avem acordul dumneavoastră, dacă există o obligăție legală care ne impune prelucrarea sau dacă avem un interes legitim pentru realizarea activității de prelucrare.

Prin utilizarea website-ului digital-clinics.com și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, va acordați consimțământul pentru ca SC. Daikichi SRL să colecteze, să prelucreze și să stocheze datele dvs.  personale comunicate către aceasta, prin orice mijloace, în scopul furnizării serviciilor, întocmirii facturilor de plata/retur și procesării acestora, rezolvarea plângerilor/reclamațiilor/sesizărilor, exercitarea unor activități comerciale precum promovarea poduselor și serviciilor oferite, furnizarea de sugestii depre produse și informații despre promoții, publicitate, cercetare de piață , statistică, îmbunătățirea experienței pe website, desfășurarea și menținerea relațiilor contractuale, prevenirea fraudelor.

Furnizarea următoarelor date sunt necesare pentru înregistrarea contului online, contractarea serviciilor și îndeplinirea obligațiilor asumate de părți și respectiv desfășurarea fluxului de servicii: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de email, numele companiei (pentru persoanele juridice), formă juridică, adresa de facturare, cod fiscal (în ceea ce privește clienții din UE: număr de înregistrare în scopuri de TVA).

Consimțământul în ceea ce privește preluarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare.

Totodată, sunteți de acord ca Digital Clinics să administreze, în condiții de siguranță și confidențialitate, și numai pentru scopurile precizate, datele cu caracter personal furnizate.

Declarați că ați înțeles și sunteți de acord că datele cu caracter personal furnizate să fie stocate în baza de date a Digital Clinics, cu respectarea legislației aplicabile: Legea nr. 677/2001, modificată și completată de Legea nr. 506/2004)

Pot exista cazuri când se va prelua/procesa imaginea, aceasta fiind folosită doar în scopul prestării serviciului. Totodată, pot fi necesare furnizarea altor date către cadrele medicale pentru a putea beneficia de serviciul accesat (sex, vârstă etc). Imaginile prelucrate urmează a fi stocate pe server-ul nostru aflat pe teritoriul UE.

Pot există situații în care să fie necesară stocarea datelor dvs. persoanale și după o eventuală retragere a acordului de prelucrare deoarece acestea sunt folosite în scopuri statistice, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite, închiderea contului dvs va fi opozabilă pentru viitor, datele și informațiile colectate anterior neputând fi extrase de pe platforma. Datele privind plățile, respectiv contul bancar și date privind facturarea vor fi prelucrate în scopul prestării serviciilor care fac obiectul acestui acord.

Date colectate la accesarea website-ului:

La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din oferta noastră și la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate și/sau, după caz, parțial de către terți sub formă unor fișiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesați website-ul nostru, adresa IP, data și ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit de dumneavoastră.

Date colectate prin intermediul localizării geografice cu ajutorul adresei de IP:

Prin intermediul localizării geografice, cu ajutorul adresei IP, este posibilă din punct de vedere tehnic estimarea locației utilizatorului de internet. Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați website-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și pe care le vom trata că atare.

Date despre terți

Utilizatorul/Pacientul este unicul răspunzător pentru transmiterea unor date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de ex: reprezentant legal/ ales; membri de familie, persona aflate în întreținere, etc), acestuia revenindu-i inclusiv obligația de îndrumare a terților către informațiile puse la dispoziție de site-ul nostru cu privire la modul în care colectăm, prelucarăm și utilizăm datele cu caracter personal.

Securitatea datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Digital Clinics are are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră.

Informațiile înregistrate pot fi accesate numai de către utilizatorii ce dețin datele unice de acces în secțiunea “Contul meu”.

Digital Clinics nu va divulga unei terțe persoane numele, adresa de e-mail sau numărul dumneavoastră de telefon fără consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor prevăzute de lege când comunicarea acestor informații este necesară.

Protecția datelor cu caracter personal

Digital Clinics, în calitate de proprietar al secțiunii “Contul Meu” a luat toate măsurile de siguranţa rezonabile astfel încât informaţiile din secțiunea “Contul Meu” să fie confidenţiale. Digital Clinics nu îşi asumă răspunderea pentru securitatea informaţiilor neexistând mijloace tehnice prin care să poată fi garantată imposibilitatea „spargerii” unui cont.

Utilizatorii secțiunii “Contul Meu” sunt direct răspunzători pentru păstrarea confidențialității asupra datelor necesare pentru autentificarea în secțiunea “Contul Meu” precum și asupra informațiilor medicale disponibile în secțiunea “Contul Meu”.

Utilizatorul este direct răspunzător pentru utilizarea secțiunii “Contul Meu” de către un terț, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără acordul utilizatorului.

Digital Clinics nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile ce pot rezulta în urma afișării, în mod deliberat, de către dumneavoastră a datelor de acces într-un loc vizibil sau a păstrării acestora notate în spații și pe suport accesibil de terți.

Aveți obligăția informării Digital Clinics în legătură cu orice utilizare neautorizată a contului. Aveți obligația de a folosi butonul de Logout (ieșire din cont) în momentul în care părăsiți secțiunea “Contul Meu”, pentru a evita vizualizarea informațiilor dumneavoastră personale de către un terț.

Digital Clinics nu este răspunzătoare pentru pagubele cauzate utilizatorului contului sau unui terț prin nerespectarea acestei prevederi de către utilizator.

Drepturile utilizatorilor / pacienților

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligația de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal.

Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să vă permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să încheiem sau să negociem un contract cu dumneavoastră, să vă vindem produsele sau să prestăm serviciile noastre, să vă răspundem la reclamanții sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre care v-ar putea interesa.

Prin accesarea website-lui și crearea contului în secțiunea “Contul Meu” sunteţi de acord cu politică de confidențialitate și acceptați în mod liber și necondiționat faptul că Digital Clinics are dreptul de a prelua/prelucra/stoca datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate de către Utilizator /Pacient către Digital Clinics sau create că urmare a utilizării serviciilor medicale, inclusiv date privind starea de sănătate, pentru scopul creării și utilizării de către Utilizator / Pacient a contului și a informațiilor stocate și furnizate prin intermediul acestuia.

Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorul / Pacientul de dreptul de a fi informat, de dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor (rectificare, actualizare, restricționare), dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment și gratuit prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor exceptând acele situații în care dispozițiile legale vor permite operatorului de date păstrarea și/sau utilizarea acestor date.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Renunțarea sau ștergerea aplicației Contul meu presupune inactivarea contului și se poate face printr-o cerere scrisă adresată Daikichi SRL și trimisă pe adresa de e-mail: contact@digital-clinics.com

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, ne puteți contacta pe e-mail la adresa contact@digital-clinics.com sau telefonic la nr: 0759 033 266.

Daikichi SRL va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format, în cel mult o lună de la primirea cererii, termen care poate fi prelungit cu două luni în funcție de complexitatea și numărul cererilor.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Daikichi SRL gratuit.

Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Daikichi SRL poate:

  1. fie să perceapă o taxă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
  2. fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în măsura în care răspunsul nostru nu vă satisface, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autoritățîi Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact ale autorității; București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, telefoane: +40.318.059.211; +40.318.059.212: e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Această informare nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele postate pe website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod. De asemenea, această informare nu acoperă activitatea altor companii sau persoane care fac publicitate serviciilor sau produselor noastre ori care vă prelucrează datele în alt mod prin website-urile noastre sau pe rețelele de socializare în legătură cu paginile noastre.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Orice schimbare a regulilor de confidențialitate, va fi publicată pe pagina www.digital-clinics.com pentru a vă informa cu privire modificările intervenite în ceea ce privește tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm.

Semnificația termenilor utilizați

  • Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
  • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
  • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
  • Operator: persoană fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
  • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, altă decât angajaţii operatorului.
  • Persoană vizată: persoană fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoană vizată.
  • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/ set de operațiuni efectuată/ efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
  • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European