Dr. Alexandru Iordache

Dr. Alexandru Iordache
Consultații online
Alege alta zi:
Consultații disponibile în următoarele 5 zile::
22.07.2024 (6) 29.07.2024 (6) 05.08.2024 (6) 12.08.2024 (6) 19.08.2024 (6)

Medic Primar

Urologie
Onorarii:
 • Consultație (10 min): 100 lei
 • Consultație (20 min): 200 lei
Oraș: București
Limbi consultații: Română
Competențe: Ultrasonografie Generală, Litotritie extracorporeală, Manegementul serviciilor de sanatate


Studii
 • 2010 - 2011 - Masterat în Management Sanitar și Sănătate Publică Universitatea de Medicină și Farmacie ""Carol Davila"", Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, cod: 020021, București - ISCED 7, EQF
 • 2010 - 2014 - Doctorat - Doctor în Ştiinţe Medicale – Chirurgie Urologică Universitatea de Medicină și Farmacie ""Carol Davila"", Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, cod: 020021, București - ISCED 7, EQF 8
 • 1994 - 2000 - Diploma de ""Doctor-Medic"" – Medicină Generală Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureş, Str. Gh. Marinescu nr. 38, cod: 540000, Tg. Mureş - ISCED 6, EQF 6

Experienta
 • 2018 - prezent - Consilier în probleme de etică – Institutul Clinic Fundeni
 • 2015 - 2018 - Preşedintele Consiliului de Etică al Institutului Clinic Fundeni
 • 2009 - Premiu naţional – Premiul Academiei Române, Secţia de Ştiinţe Medicale „Daniel Danielopolu” – 17.12.2009: pentru monografia „Transplantul Renal”(2009)
 • Internaţionale:- 25 Lucrări prezentate la congrese internaţionale şi studii apărute în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute şi cotate ISI- 13 Lucrări ştiinţifice comunicate la manifestări internaţionale şi studii publicate în reviste de specialitate recunoscute
 • Naţionale:- 2 Capitole în Tratate - Coautor- 2 Monografii - Colaborator- 2 Articole publicate în reviste naţionale recunoscute şi cotate CNCSIS-A-ISI- 1 Articol publicate în reviste naţionale recunoscute în BDI = 1- 17 Articole publicate în reviste naţionale recunoscute CNCSIS (B+=11, BDI=1, D=5)- 64 Lucrări ştiinţifice comunicate la manifestări naţionale cu participare internaţională, dintre care 46 de studii publicate în reviste de specialitate naţionale recunoscute
 • 2007 - 2008 - Cercetător - Competiţia de Granturi a Academiei Române – Nr. 224/2007 - Răspunsul imun şi semnificaţia prognostică după administrarea de interferon alfa la pacienţii cu cancer renal stadiul metastatic
 • Afiliere I.C.Fundeni, Bucureşti, Contract – 62089/2008
 • 2008 - 2011 - Cercetător - RENTHER - Impactul profilului imunohistochimic şi molecular în terapia ţintită şi managementul individualizat al pacienţilor cu carcinom renal,
 • I.C. Fundeni , Afiliere UMF “Carol Davila” Bucureşti
 • 2013 - 2015 - Expert dezvoltare Curricula - Inginerie de Mentenanţă pentru ELI-NP ID 142253 - POSDRU 156/1.2/G/142253. UMF „Carol Davila” Bucureşti, Univ. Politehnică Buc.
 • 2013 - 2015 - Formator - PERFMED - Parteneriat pentru o carieră de succes în specialităţile medicale implicate în patologia renală - Contract - POSDRU/161/2.1/G/135802,
 • 2015 - Membru în grupul ţintă - POSDRU/186/3.2/S/155295 - Proiectul „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” - „DEZVOLTAREA COMPEŢENTELOR ÎN TRANSPLANT”
 • 2018 - 2018 - .Expert - Cod SIPOCA 13 - ”Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”
 • 201 7- 2020 - Coordonator Schimb Bune Practici - „Formare de excelență în domeniul Uro-Oncologie - FEDURO”, Contract de finanțare nr. POCU/91/4/8/105910