Iordache Alexandru
 

Alexandru Iordache

Medic Primar, Doctor în Ştiinţe Medicale

Urologie

Onorariu consultație: 150 lei

 • Oraș: București
 • Limbi Străine: Engleză, Franceză

Competențe

 • Ultrasonografie Generală, Litotritie extracorporeală, Manegementul serviciilor de sanatate

Studii

 • 2010 – 2011 – Masterat în Management Sanitar și Sănătate Publică Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, cod: 020021, București – ISCED 7, EQF
 • 2010 – 2014 – Doctorat – Doctor în Ştiinţe Medicale – Chirurgie Urologică Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, cod: 020021, București – ISCED 7, EQF 8
 • 1994 – 2000 – Diploma de “Doctor-Medic” – Medicină Generală Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureş, Str. Gh. Marinescu nr. 38, cod: 540000, Tg. Mureş – ISCED 6, EQF 6

Experiență

 • 2018 – prezent – Consilier în probleme de etică – Institutul Clinic Fundeni
 • 2015 – 2018 – Preşedintele Consiliului de Etică al Institutului Clinic Fundeni
 • 2009 – Premiu naţional – Premiul Academiei Române, Secţia de Ştiinţe Medicale „Daniel Danielopolu” – 17.12.2009: pentru monografia „Transplantul Renal”(2009)
 • Internaţionale:
  – 25 Lucrări prezentate la congrese internaţionale şi studii apărute în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute şi cotate ISI
  – 13 Lucrări ştiinţifice comunicate la manifestări internaţionale şi studii publicate în reviste de specialitate recunoscute
 • Naţionale:
  – 2 Capitole în Tratate – Coautor
  – 2 Monografii – Colaborator
  – 2 Articole publicate în reviste naţionale recunoscute şi cotate CNCSIS-A-ISI
  – 1 Articol publicate în reviste naţionale recunoscute în BDI = 1
  – 17 Articole publicate în reviste naţionale recunoscute CNCSIS (B+=11, BDI=1, D=5)
  – 64 Lucrări ştiinţifice comunicate la manifestări naţionale cu participare internaţională, dintre care 46 de studii publicate în reviste de specialitate naţionale recunoscute
 • 2007 – 2008 – Cercetător – Competiţia de Granturi a Academiei Române – Nr. 224/2007 – Răspunsul imun şi semnificaţia prognostică după administrarea de interferon alfa la pacienţii cu cancer renal stadiul metastatic
 • Afiliere I.C.Fundeni, Bucureşti, Contract – 62089/2008
 • 2008 – 2011 – Cercetător – RENTHER – Impactul profilului imunohistochimic şi molecular în terapia ţintită şi managementul individualizat al pacienţilor cu carcinom renal,
 • I.C. Fundeni , Afiliere UMF “Carol Davila” Bucureşti
 • 2013 – 2015 – Expert dezvoltare Curricula – Inginerie de Mentenanţă pentru ELI-NP ID 142253 – POSDRU 156/1.2/G/142253. UMF „Carol Davila” Bucureşti, Univ. Politehnică Buc.
 • 2013 – 2015 – Formator – PERFMED – Parteneriat pentru o carieră de succes în specialităţile medicale implicate în patologia renală – Contract – POSDRU/161/2.1/G/135802,
 • 2015 – Membru în grupul ţintă – POSDRU/186/3.2/S/155295 – Proiectul „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” – „DEZVOLTAREA COMPEŢENTELOR ÎN TRANSPLANT”
 • 2018 – 2018 – .Expert – Cod SIPOCA 13 – ”Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”
 • 201 7- 2020 – Coordonator Schimb Bune Practici – „Formare de excelență în domeniul Uro-Oncologie – FEDURO”, Contract de finanțare nr. POCU/91/4/8/105910